Individualna podpora otrokom in mladostnikom

Individualna specialno pedagoška podpora otrok in mladostnikov

Individualna strokovna podpora omogoča predšolskim in šolskim otrokom ali mladostnikom, da napredujejo v dovolj spodbudnem in hkrati varnem okolju. V dogovoru s starši in otrokom ali mladostnikom oblikujemo korake za premagovanje razvojnih in učnih izzivov, ki zajemajo:

  • predšolske veščine,
  • angleščino (še posebej za otroke in mladostnike z disleksijo),
  • branje,
  • razumevanje prebranega,
  • pisanje,
  • računanje,
  • pozornost,
  • prilagoditvene spretnosti in
  • strategije učenja.


Podpora se izvaja v obliki vnaprej dogovorjenih srečanj, neposredno v terapevtskem prostoru (naš naslov) ali/in prek spletnih aplikacij. Pogostost in število srečanj načrtujemo po dogovoru in presoji okoliščin. Da bi optimalno podprli učenje otroka ali mladostnika ter starše, zajemamo iz širokega nabora sodobnih dognanj nevroznanosti ter na znanosti osnovanih in dokazanih metodah.

Razvojna in učna pot vsakega otroka ali mladostnika je vedno unikum. V podporne strategije zato po potrebi z občutkom vpletamo tudi tehnike in ideje iz integrativnih in bolj holistično naravnanih pedagoških pristopov.

Na podlagi gornjih strokovnih načel smo v našem centru oblikovali unikatne »NAJ terapevtsko-učne programe«

Zakaj izbrati NAJ terapevtsko-učne programe?

V slovenski slovnici beseda oz. členek »NAJ« izraža željo in namen ali pa je predpona v sestavljenih besedah. Slednje uporabimo, ko želimo izraziti nekaj, kar si želimo doseči, a nas trenutno morda še presega. Terapevtsko-učni programi »NAJ« ponujajo podporo, uravnoteženo za posameznikova močna in šibka področja, s katero lahko uresniči svoje najbolj dosegljive cilje.

Verjamemo, da se vsak otrok, mladostnik in odrasel lahko uči, čeprav se sprva zdi, da so na poti učenja ovire. Verjamemo, da si vsak otrok, mladostnik in odrasel zasluži svoj »NAJ« na področju, kjer doživlja izzive ali ovire. Z usposobljenostjo in znanjem znamo in zmoremo skupaj z otroki in starši najti NAJboljše poti do NAJbolj dosegljivih ciljev.

NAJ angleščina​

Medijsko okolje je resda preplavljeno z vsebinami v angleščini, vendar imajo številni otroci in mladostniki kljub temu veliko težav pri usvajanju angleškega jezika. To še posebej velja za otroke, mladostnike in tudi odrasle z disleksijo. Razlog se največkrat skriva v manj znanem razumevanju razlik v jezikovni strukturi, predvsem pa v neupoštevanju razlik pri »fonološkem procesiranju« (zavedanju glasov) v slovenščini in angleščini.
V našem centru kot prvi v Sloveniji s programom »NAJ angleščina« izvajamo učinkovito učno-terapevtsko podporo pri učenju branja in pisanja v angleškem jeziku. Pri izvajanju programa upoštevamo znanstveno utemeljena in dokazana načela in pristope, ki so jih razvili v centrih Lindamood-Bell.

NAJ branje​

Branje je ena najpomembnejših šolskih veščin in osnova pismenosti. Otroci in mladostniki ter njihovi starši se pogosto soočajo s težavami in izzivi, ki so povezani z učenjem same veščine branja. Nekatere težave lahko kljub vloženemu trudu in pogostim vajam vztrajajo dlje časa.
S programom »NAJ branje« otroci in mladostniki spoznajo učinkovite, na znanosti osnovane strategije in tehnike, ki povečujejo tekočnost branja. Usvojene strategije jim pomagajo, da postanejo pri branju še uspešnejši.

NAJ razumevanje prebranega

Pogosto opažamo, da otroci in mladostniki dokaj tekoče berejo, a prebrane vsebine ne znajo obnoviti. Prebrano vsebino velikokrat slabo razumejo kljub temu, da je ta primerna njihovi starosti in zanimanjem. Če posvetimo razumevanju prebranega ustrezno pozornost dovolj zgodaj v procesu učenja branja, se tem težavam lahko v veliki meri izognemo.
V programu »NAJ razumevanje prebranega« bodo otroci in mladostniki spoznali učinkovite strategije in tehnike, s katerimi bodo pri razumevanju prebranega še uspešnejši.

NAJ pisanje​

Številni otroci imajo notranjo motivacijo za risanje in pozneje pisanje. Če te motivacije ni, se že v predšolskem obdobju, še bolj pa v prvi triadi osnovne šole hitro pokažejo različni izzivi, ki prekomerno ovirajo otrokov napredek v učenju pisanja.
V programu »NAJ pisanje« otroci in mladostniki pridobijo raznovrstne finomotorične izkušnje, s katerimi postane pisanje bolj tekoče in manj okorno. Z usvojenimi strategijami in tehnikami, ki jih opremijo z različnimi izkušnjami in veščinami, bodo uspešnejši tudi pri prepisih, narekih in samostojnih zapisih.

NAJ matematika​

V šolskem okolju so izzivi in težave pri matematiki spregledane pogosteje kot težave z branjem. Težave pri matematiki so lahko povezane s skromnimi količinskimi predstavami kot tudi s pomanjkljivimi strategijami računanja. V programu »NAJ matematika« se otroci ali mladostniki spoznajo z učinkovitimi strategijami in tehnikami, s katerimi bodo pri reševanju matematičnih izzivov še uspešnejši.

NAJ učenje​

Čas in energija, ki ju otrok ali mladostnik vloži v učenje, pogosto ne prineseta želenih učinkov. V programu NAJ učenje izhajamo iz posameznika, njegovih izzivov in zmožnosti. Tako skupaj najdemo zanj najučinkovitejše strategije in tehnike učenja, pomnjenja ter organizacije časa za učenje in prosti čas. Otrok ali mladostnik se končno zares nauči učinkovitega učenja, ki prinaša dosegljive rezultate.

NAJ pozornost​

Pri otrocih in mladostnikih pogosto opažamo, da so dovolj bistri, a imajo težave s pozornostjo na vsebine učenja. Težko pristopijo k učenju/se začnejo učiti, pri nalogah so prepočasni ali prehitri, pravilnosti svojih odgovorov ne preverjajo. Skratka, za učenje jim primanjkuje ustrezne pozornosti. S specifičnimi tehnikami in strategijami otroke in mladostnike naučimo, kako usmerjati pozornost in jo tudi ohranjati/vzdrževati. Tako začete naloge uspešno dokončajo, učenje pa postane učinkovitejše.

NAJ priprava na šolo

Prehod otroka iz vrtčevskega v šolsko obdobje v vsakem prvošolcu in njegovi družini vzbuja pozitivna pričakovanja, velikokrat pa prinaša tudi izzive. Želimo si, da je vstop v šolo čim bolj usklajen z otrokovimi razvojnimi potrebami in zmožnostmi. Program NAJ priprava na šolo je usmerjen na igrivo in predvsem pravočasno spodbujanje razvoja raznoterih predšolskih veščin, ki so najboljša osnova za suveren in uspešen začetek šole.

Novice

VABILO na 4. izvedbo webinarja »Izvršilne funkcije in uravnavanje vedenja«

Sodobna nevroznanost in študije na področjih razvoja govora in jezika, strategij učenja in čustvene inteligence presenetljivo enotno zagovarjajo pomembnost spodbujanja razvoja veščin izvršilnih funkcij. Čeprav so bistvenega pomena, se z njimi ne rodimo. V življenju so nam dane priložnosti, da te veščine, ki nam omogočajo obvladovanje impulzov, načrtovanje in osredotočanje,

Preberi več

VABILO na 2. izvedbo webinarja »Izvršilne funkcije in uravnavanje vedenja«

VABILO na 2. izvedbo webinarja »Izvršilne funkcije in uravnavanje vedenja« Kratek opis vsebine webinarja “IZVRŠILNE FUNKCIJE IN URAVNAVANJE VEDENJA” Sodobna nevroznanost in študije na področjih razvoja govora in jezika, strategij učenja in čustvene inteligence presenetljivo enotno zagovarjajo pomembnost spodbujanja razvoja veščin izvršilnih funkcij. Čeprav so bistvenega pomena, se z njimi

Preberi več

Seminar: “Program funkcionalnega učenja”

Z veseljem vas obveščamo, da bomo seminar Program funkcionalnega učenja zaradi velikega povpraševanja izvedli od maja do septembra 2023 v treh, med seboj povezanih delih. Temelje Programa funkcionalnega učenja za otroke z različnimi zaostanki in težavami v razvoju sta v Angliji zasnovali in v dolgoletni praksi izvajali Katrin Stroh (logopedinja, socialna delavka in razvojna

Preberi več