Koristne povezave

Koristne povezave

LOGOS – Martina Ozbič s.p. Logopedske, surdopedagoške, specialno-rehabilitacijsko pedagoške storitve v slovenščini in italijanščini (logos-martinaozbic.eu)

Društvo Bravo | Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami (drustvo-bravo.si)

Aktualno (drustvo-srp.si)

Društvo logopedov Slovenije – Krovna organizacija slovenske logopedske stroke! (dlogs.si)

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – ZGNL

Center za psihodiagnostična sredstva (center-pds.si)

Pedagoška fakulteta: Pedagoška fakulteta (uni-lj.si)

Center za sluh in govor Maribor – Osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle osebe z govorno-jezikovnimi motnjami. (csgm.si)

Svetovalni center (scoms-lj.si)

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor (svet-center-mb.si)

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami – Zavod RS za šolstvo (zrss.si)

ZDRUŽENJE ZA PEDIATRIJO – SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO (zzp.si)

Prva stran – Zdravstveni dom Ljubljana (zd-lj.si)

Domov – Društvo psihologov Slovenije (dps.si)

Zavod to sem jaz – Zavod za pomoč otrokom z avtizmom in njihovim družinam

AVEVITA – S hvaležnostjo zaupaj v dobro

Učiteljska.net (uciteljska.net)

Floortime družinska svetovalnica – Eva Koprivšek