VABILO na webinar »Izvršilne funkcije in uravnavanje vedenja«

VABILO na webinar »Izvršilne funkcije in uravnavanje vedenja«

Kratek opis vsebine webinarja “IZVRŠILNE FUNKCIJE IN URAVNAVANJE VEDENJA”

Sodobna nevroznanost in študije na področjih razvoja govora in jezika, strategij učenja in čustvene inteligence presenetljivo enotno zagovarjajo pomembnost spodbujanja razvoja veščin izvršilnih funkcij. Čeprav so bistvenega pomena, se z njimi ne rodimo. V življenju so nam dane priložnosti, da te veščine, ki nam omogočajo obvladovanje impulzov, načrtovanje in osredotočanje, razvijamo. Zagotavljanje podpore, ki jo otroci in mladostniki potrebujejo za razvijanje veščin izvršilnih funkcij doma, v otroškem varstvu ter predšolskih in šolskih programih, je ena najpomembnejših odgovornosti družbe.

Raziskave kažejo, da imajo izvršilne funkcije velik vpliv ne le na akademsko uspešnost, ampak tudi na posameznikov socialno-čustveni razvoj, telesno in duševno zdravje, delovno uspešnost, partnerstvo in družinske odnose ter zagotavljanje višje kakovosti življenja nasploh. Razvoj izvršilnih funkcij je tesno prepleten z razvojem veščin, s katerimi usmerjamo, uravnavamo svoje občutke, čustva in posledično svoje vedenje. Iz sodobnih raziskav vemo, da so veščine, ki omogočajo uravnavanje občutkov, čustev in vedenja osnovane na razvoju veščin čustvene regulacije. Veščine regulacije čustev nujno predpostavljajo razvoj samoregulacije, od rojstva do pozne odraslosti. Samoregulacija se lahko od najzgodnejše starosti do pozne odraslosti optimalno razvija le v varnih odnosih z in med odraslimi, skozi t.i. proces ko-regulacije. Pri otrocih, mladostnikih in odraslih z nevrorazličnim razvojem, tako pri razvoju veščin izvršilnih funkcij, kot pri razvoju regulacije čustev opažamo posebnosti. Sodobni pristopi spodbujanja razvoja omenjenih veščin tako pri otrocih, mladostnikih s pričakovanim kot z nevrorazličnim razvojem zajemajo iz širokega polja strategij, osnovanih na nevroznanosti. Večja zmožnost regulacije čustev in učinkovitejše veščine izvršilnih funkcij pa v vseh nas jačajo še kako pomembno rezilientnost.

V webinarju bomo s predavanji in delavnicami na daljavo predstavili osnovne značilnosti, razvoj in nevrobiološke osnove izvršilnih funkcij in regulacije čustev. Predstavili bomo izzive, tehnike in strategije spodbujanja razvoja izvršilnih funkcij ter regulacije čustev pri posameznikih s pričakovanim razvojem in pri posameznikih s specifičnimi učnimi težavami. Predstavili bomo številne dejavnosti, ki jih strokovnjaki lahko uporabijo pri individualnem ali skupinskem delu z otroki in mladostniki ter kot podporo za lastno osebno rast in strokovni napredek. Spoznali boste tudi osnovne značilnosti, nevrobiološka ozadja in smernice za spodbujanje izvršilnih funkcij in regulacije čustev pri posameznikih z motnjami pozornosti in motnjami avtističnega spektra. 

KLJUČNE BESEDE: izvršilne funkcije, regulacija čustev, samoregulacija, koregulacija, nevrorazličnost, učenje na daljavo

URNIK: 

10.11.2022 od 16.00 do 19.30 (4 pedagoške ure z vmesnimi odmori)

11.11.2022 od 16.00 do 19.30 (4 pedagoške ure z vmesnimi odmori) 

NAČIN: na daljavo

VSEBINA:

1. Opredelitev pojma, nevrobiološke in razvojne značilnosti izvršilnih funkcij (Barbara Šömen Škrabolje)

2. Izvršilne funkcije pri otrocih in mladostnikih s SUT (dr. Martina Ozbič)

3. Opredelitev pojma, nevrobiološke in razvojne značilnosti regulacije čustev, samoregulacije in ko-regulacije (Barbara Šömen Škrabolje)

4. Kodejavniki razvoja in uspešne uporabe izvršilnih funkcij in regulacije čustev v pedagoškem procesu (Barbara Šömen Škrabolje)

5. Izvršilne funkcije in regulacija čustev pri otrocih in mladostnikih s pričakovanim in nevrorazličnim razvojem (Barbara Šömen Škrabolje)

Po izobraževanju prejmete potrdilo o udeležbi.

PRJAVA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeagSWF7l9oX4V7eURosedX3tPTTnPNfTw4CwWKvs6zsyZBA/viewform?usp=sf_link

CENA: 80,00 EUR

Webinar bo izveden ob prijavi najmanj 15 oseb.

Novice

VABILO na 4. izvedbo webinarja »Izvršilne funkcije in uravnavanje vedenja«

Sodobna nevroznanost in študije na področjih razvoja govora in jezika, strategij učenja in čustvene inteligence presenetljivo enotno zagovarjajo pomembnost spodbujanja razvoja veščin izvršilnih funkcij. Čeprav so bistvenega pomena, se z njimi ne rodimo. V življenju so nam dane priložnosti, da te veščine, ki nam omogočajo obvladovanje impulzov, načrtovanje in osredotočanje,

Preberi več

VABILO na 2. izvedbo webinarja »Izvršilne funkcije in uravnavanje vedenja«

VABILO na 2. izvedbo webinarja »Izvršilne funkcije in uravnavanje vedenja« Kratek opis vsebine webinarja “IZVRŠILNE FUNKCIJE IN URAVNAVANJE VEDENJA” Sodobna nevroznanost in študije na področjih razvoja govora in jezika, strategij učenja in čustvene inteligence presenetljivo enotno zagovarjajo pomembnost spodbujanja razvoja veščin izvršilnih funkcij. Čeprav so bistvenega pomena, se z njimi

Preberi več

Seminar: “Program funkcionalnega učenja”

Z veseljem vas obveščamo, da bomo seminar Program funkcionalnega učenja zaradi velikega povpraševanja izvedli od maja do septembra 2023 v treh, med seboj povezanih delih. Temelje Programa funkcionalnega učenja za otroke z različnimi zaostanki in težavami v razvoju sta v Angliji zasnovali in v dolgoletni praksi izvajali Katrin Stroh (logopedinja, socialna delavka in razvojna

Preberi več